Home » Diensten

Diensten

Bij het leveren van onze diensten streven we altijd naar flexibiliteit in de dienstverlening, stabiliteit in het team dat we inzetten en maximale efficiency met betrekking tot het budget.

Vanuit die gedachte proberen we het takenpakket van onze medewerkers zo breed mogelijk te maken. Hierbij kijken we niet alleen naar beveiligings- en receptiewerkzaamheden, maar bijvoorbeeld ook naar taken op het gebied van (brand)veiligheid, BHV, administratief ondersteunende werkzaamheden en huismeester-taken.

Deze multidisciplinaire aanpak vraagt wel om extra aandacht en training. Hierin investeren wij dan ook veel energie, tijd en budget. Om kennis en vaardigheden van onze medewerkers nog beter aan te laten sluiten bij de uit te voeren werkzaamheden zorgen wij voor opleidingen op maat, afhankelijk van de specifieke vraag van onze opdrachtgevers. Dit resulteert (in combinatie met werving per opdracht op basis van het gezamenlijk vastgestelde profiel) in een optimale invulling van de werkzaamheden die bij u moeten worden uitgevoerd om veiligheid en beveiliging te borgen.

Afhankelijk van de focus binnen het takenpakket leveren we de volgende hoofdprofielen:

Om zo flexibel mogelijk in te kunnen spelen op de vragen van onze opdrachtgevers werken we samen met andere gespecialiseerde kleine(re) leveranciers op het terrein van veiligheid en beveiliging. Binnen het hoofdprofiel van Beveiliger huren we bijvoorbeeld gespecialiseerde hondengeleiders en mobiele surveillanten in.