Home » Diensten » Allround medewerker gebouwveiligheid

Allround medewerker gebouwveiligheid

We zien vooral in de (multi tenant) kantooromgeving steeds meer behoefte aan bredere en flexibelere inzet. Daarbij komt een steeds strengere controle op gebouw veiligheid en brandveiligheid. Vastgoedmanagers van grote multi tenant kantoorgebouwen zijn in praktijk veel tijd kwijt met huurdersvragen en operationele werkzaamheden op het gebied van bedrijfshulpverlening, ontruiming en brandveiligheid. Tijd is schaars en vaak ontbreekt de specifieke kennis om snel een goede opvolging te geven aan alle wettelijke verplichtingen, verzekeringseisen en de verzoeken van huurders.

BSI heeft een nieuw concept ontwikkeld, dat beantwoordt aan die behoefte. Dit concept steunt op de inzet van een fulltime of parttime medewerker van BSI in combinatie met de expertise en (desgewenst) gerichte inzet van de specialisten van RisksInternational.

Naast de werkzaamheden in het kader van gebouwveiligheid (de beveiliging inbegrepen) verzorgen onze medewerkers hospitality- en receptietaken, servicewerkzaamheden voor de huurders en eenvoudige huismeestertaken. Zo maximaliseren we de toegevoegde waarde van onze inzet op uw pand.

Offerte

Onze allround medewerker gebouwveiligheid verzorgt onder andere de volgende diensten:

 • Openings-, brand- en sluitronden;
 • Receptiewerkzaamheden;
 • Toezicht, preventie, controle en handhaving in het kader van de beveiliging van het gebouw en het huisreglement;
 • Crisisbeheersing in geval van activisme of bij inbreuk op persoonlijke veiligheid van huurders en bezoekers;
 • Preventie, controle en handhaving in het kader van de brandveiligheid van het gebouw;
 • Verzorgen van de complete rapportage van alle (wettelijk verplichte) controles in het kader van de brandveiligheid;
 • Borging van het beheer van de brandmeldcentrale (BMC);
 • Meldpunt BHV in geval van calamiteiten;
 • Uitvoeren van liftbevrijding in het gebouw;
 • Servicetaken zoals het beheer van de postkamer en parkeerfaciliteiten en andere ondersteunende werkzaamheden voor beheerder en huurders.
 • Voor een totaalconcept kunnen klanten kiezen voor de actieve inzet van medewerkers van RisksInternational.

De specialisten van RisksInternational:

 • Organiseren het collectief BHV-overleg met alle huurders;
 • Organiseren en begeleiden de jaarlijkse ontruimingsoefening(en);
 • Coördinatie van de Bedrijfshulpverlenings(BHV)-organisatie in het gebouw;
 • Houden de centrale BHV- en ontruimingsplannen up-to-date;
 • Bieden maatwerk BHV opleidingen voor BHV’ers van huurders.

Wat zijn de voordelen voor u?

 • Tijdswinst: U kunt zich volledig richten op uw primaire aandachtsgebieden;
 • Klanttevredenheid huurders: Goed georganiseerde collectieve BHV organisatie, betere zichtbaarheid toegevoegde waarde van beveiliging/receptie;
 • Borging wettelijke eisen: Eisen uit Gebruiksbesluit en in het kader van ontruiming en BHV worden door ons gecontroleerd;
 • Risicobeheersing: beperken van het risico op niet uitbetalen van de verzekering, bij gebrekkige naleving van brandveiligheidseisen (Gebruiksbesluit, verzekering);
 • Besparingen: zaken als controles, liftbevrijding en huismeestertaken hoeven niet door derden uitgevoerd te worden.

Werken in de beveiliging | Referenties | contact