Home » Diensten » Brandwacht / brandveiligheid

Brandwacht / brandveiligheid

Wij leveren een gediplomeerde brandwacht / brandwachten voor die situaties en evenementen waarbij u een noodzaak of wettelijke verplichting heeft om deze in te zetten om de brandveiligheid te waarborgen.

Naast uw eigen bedrijfsbeleid, kunnen ook de wetgever en verzekeraars inzet van een brandwacht / brandwachten voorschrijven om over de brandveiligheid en veiligheid te waken.

Brandwacht

De brandwacht / brandwachten die wij bij u inzetten zijn op zijn minst in het bezit van het diploma brandwacht 1e klas en een beveiligingsdiploma. Alle medewerkers houden hun kennis en ervaring op peil bij beroeps- en/of vrijwillige brandweerkorpsen in heel Nederland. Door landelijke samenwerkingsverbanden, zijn wij in staat om in heel Nederland brandwachten in te zetten.

Offerte

Onze brandwacht verzorgt de volgende preventieve en repressieve diensten:

  • Het uitvoeren van controlerondes in het kader van (brand)veiligheid;
  • Toezicht houden op de toegankelijkheid van vluchtwegen;
  • Toezicht op en het signaleren van brandgevaarlijke situaties;
  • Het bewaken van toegangen tot besloten ruimten (mangatwacht);
  • Het controleren van werkvergunningen;
  • Controleren het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • Het houden van algemeen toezicht in het kader van beveiliging.

In collegiale afstemming met de specialisten van ons zusterbedrijf RisksInternational verzorgen wij ook brandveiligheidsadvies in het kader van uw gebruiksvergunning of –melding en verzorgen wij periodieke controles en het testen van brandmeldinstallaties.

Werken in de beveiliging | Referenties | contact