Home » Organisatie » Onderscheidend vermogen

Ons onderscheidend vermogen

Voortvloeiend uit onze visie, vinden we het belangrijk om in de huidige markt een eigen gezicht te hebben. Als relatief kleine speler onderscheiden we onszelf ten opzichte van andere kleine, maar ook van grote partijen door:

Buiten de traditionele kaders van beveiligingsdienstverlening te treden
Wij denken niet in hokjes en willen onze medewerkers zo breed mogelijk inzetten binnen de functie die zij bekleden op uw locatie. Niet alleen beveiligingstaken dus, maar een brede service bieden die past bij de actuele behoefte van uw organisatie.

Stabiel en betrokken management
Door ons stabiele management en de platte structuur van onze organisatie, heeft u als klant één vast aanspreekpunt en direct contact met beslissingsbevoegd management. Door de frequente aanwezigheid van onze operationeel manager op uw locatie weten wij echt wat er bij u speelt en hoeft u onze medewerkers niet zelf aan te sturen.

Ervaring en netwerk
De opdrachten die we doen, voeren we al vele jaren en naar grote tevredenheid van onze klanten uit. Door het jarenlang managen van dezelfde opdrachten weten we hoe we onszelf en onze mensen ‘scherp’ en ‘fris’ moeten houden. Ons management heeft daarnaast zowel bij ons, als bij andere spelers in de markt, veel kennis, ervaring en netwerk opgebouwd. Deze brede ontwikkeling helpt hen bij het inzetten van de optimale oplossing voor uw behoefte.

Eer in ons werk
We zien onszelf als vakmensen en leggen eer in ons werk. Kwaliteit staat bij ons bovenaan. We zijn voortdurend op zoek naar verbeteringen in onze dienstverlening en altijd veeleisend over het uitvoeringsniveau dat onze medewerkers leveren. Het echte onderscheidend vermogen zit immers al lang niet meer in de prijsstelling van de dienstverlening, maar in de creativiteit en kwaliteit van de uitvoering ervan.

Klantgerichtheid
Onze hele bedrijfsvoering is gericht op de behoefte van onze klanten. Door een frequente en goede communicatie met onze opdrachtgevers blijven we goed op de hoogte van ontwikkelingen in uw actuele behoefte. We denken proactief mee en passen onze dienstverlening aan waar dat voor u wenselijk is. We houden hier ook rekening met het bij u beschikbare budget.

Kennis (brand)veiligheid
Door de kruisbestuiving binnen de BSI Holding zijn we veel meer dan een gemiddeld beveiligingsbedrijf op de hoogte van (brand)veiligheid en de regels rond het Gebruiksbesluit. Deze kennis dragen we waar nodig actief over op onze beveiligers en we streven altijd naar een actieve rol voor onze medewerkers in de calamiteitenorganisatie van onze klanten.

Bekend met de strengste protocollen en nieuwste techniek
Door een aantal hoog profiel beveiligingsopdrachten in de vitale infrastructuur hebben we veel ervaring met strenge beveiligingsprotocollen en zijn we goed op de hoogte van technische ontwikkelingen. We hebben ervaring met het werken met systemen zoals biometrische identificatie, metaaldetectie, x-ray en cameratoezicht.